Quşların Uzaqlaşdırılması

Təsərrüfatlarda, anbarlarda, bağçılıqda, qida istehsalı və s. sahələrdə quşlar sizi narahat edir? Sanitariya.az quşlara zərər vurmadan onları sizdən uzaqlaşdıra bilər. Bunu necə edirik:

Torlarla – quşların binaların, tikililərin və s. üzərinə enməsinin, yuva qurmasının qarşısını almaq üçün istifadə olunur.

Quş telləri ilə – xüsusi örtük, paslanmayan polad məftillər müxtəlif hündürlükdə dirəklərə bərkidilir.

Maketlərlə – gerçək görünüşü, ölçüsü, hərəkətliliyi ilə quşları və kiçik heyvanları qorxudub qaçırır. Həqiqi bayquş və oturan “ovçu” görünüşlüdür.

Copyright @ 2023 Sanitariya.az