tibbi tullantıların daşınması və utilizasiyası

Tibbi tullantıların daşınması və zərərsizləşdirilməsi

Tibbi tullantılar nədir? Tibbi tullantılar xəstəxanalar, poliklinikalar, tədqiqat yerləri, laboratoriyalar və s. tibb müəssisələrində əmələ gələn tullantılardır. Tibbi tullantılar epidemioloji, toksikoloji, radiasiya dərəcəsinə, həmçinin ətraf mühitə mənfi təsirinə görə 4 sinfə bölünür: A sinfi (təhlükəsiz) Yoluxucu xəstəliklər və vərəm əleyhinə müəssisələr istisna olmaqla, habelə pasiyentlərin bioloji mayeləri ilə təmasda olmayan, digər səhiyyə ocaqlarının qida tullantıları, […]

Xidmətlər

Copyright @ 2023 Sanitariya.az