Baca Təmizliyi

Yağlı Baca Təmizliyi

Dəm qazından zəhərlənmələrin
və güclü yanğınların əksəriyyətinin səbəbi bacaların vaxtında
təmizlənməməsidir.

Təmizlənməyən bacadan pis qoxu yaranır. Baca motorlarının elektrik sərfiyyatı artır. Motorlarda tez-tez nasazlıq yaranır. Restoranların, otellərin, xəstəxanaların, məktəblərin, uşaq bağçalarının və s. müəssisələrin mətbəxinin tüstü bacalarında yağlı təbəqə əmələ gəlir. Yağlı bacalarda toplanmış yağlar yüksək yanma qabiliyyətinə malikdir. Bu da güclü yanğınlara səbəb olur.

Mətbəx plitələri, manqalların, qazanxanaların, binaların, sobaların tüstü
bacaları aylıq və ya rüblük olaraq təmizlənməlidir.

Manqal Bacalarının Təmizliyi

Restoranlarda və digər xidmət sahələrində tüstünün baca vasitəsilə havaya çıxması üçün manqaldan istifadə olunur. Bacanın yükü davamlı olaraq yüksək olduğundan və yanma məhsulları yağlarla birləşdiyi üçün daimi qulluq tələb olunur. Müntəzəm texniki qulluq və təmizliyə laqeyd yanaşmaq bacada çöküntüləri
alovlandıra və yanğına səbəb ola bilər.
Avadanlıqlar tamamilə soyuq halda olduqda təmizlik işinə başlanılır. Əvvəlcə hərtərəfli baxış keçirilir. Tüstü kanalında his və his yığıntıları göründükdə manqal
təmizlənməlidir. Təmizləmə tezliyi manqalın istifadəsinin tezliyindən və intensivliyindən asılıdır.
Vaxtında təmizlənən baca sizi əlavə xərclərdən azad edir. Elektrostatik filterlərin, mühərriklərin sıradan çıxmasının qarşısını alır.

Ventilasiya kanallarının təmizliyi və dezinfeksiyası

Rahat nəfəs almaq sizin də haqqınızdır. Ventilyasiya sistemləri binalarda normal
havalandırmanı həyata keçirir. Havalandırma xətlərində zamanla toplanan toz, nəm bakteriya, viruslar yaradır ki, bu da nəfəsalma nəticəsində insan səhhətinə mənfi təsir göstərir. Havalandırma sistemləri vaxtaşırı  təmizlənməsə havada karbon və digər zərərli qazlar artır. Nəticədə insan özünü pis hiss edir, baş ağrıları, yorğunluq və başqa problemlər yaranır. Sanitariya.az-ın peşəkar əməkdaşları
havalandırma sistemlərini təmizləməklə rahat nəfəs almanıza şərait yaradır.

Bina bacalarının təmizliyi

Binaların tüstü bacaları vaxtaşırı təmizlənmədikdə təbii qaz tam yanmır. Natamam yanma nəticəsində əmələ gələn çirklənmiş qazlar bacaların tıxanmasına səbəb olur.
Tıxanmış baca bir sıra problemlər yaradır. Bu səbəbdən hər il xeyli insan zəhərlənərək ölür. Bu baxımdan baca təmizliyi tez-tez aparılmalıdır.

Binalarda bacaların təmizlənməsi digər bacalarda olduğu kimi çətin və təhlükəlidir. Bu işin peşəkarı olmayan insanların təmizləmə cəhdi qəzaya səbəb ola bilər. Bu xüsusi materiallarla, mütəxəssislər tərəfindən həyata keçirilməlidir.
Bu yolla ola biləcək yanğın və buna bənzər mənfi hadisələrin qarşısı alınır.

Elektrostatik filterlərin
təmizliyi

Qanunvericiliyə əsasən bütün restoranların kabab manqallarında elektrostatik filterlərin quraşdırılması tələb olunur.

Elektrostatik filterlər kabab bişərkən qalxan zərərli tüstünün qarşısını alır, yağ yığılma deposu yaradır. Zərərli tüstünü saxlayır. Havaya yalnız zərərsiz tüstünü buraxır. Vaxtaşırı yağ, his və s. ilə çirklənməyə məruz qalan bu filterlərin təmizlənməsi vacibdir.

Qazanxana Bacalarının Təmizlənməsi

Restoranlarda və digər xidmət sahələrində tüstünün baca vasitəsilə havaya çıxması üçün manqaldan istifadə olunur. Bacanın yükü davamlı olaraq yüksək olduğundan və yanma məhsulları yağlarla birləşdiyi üçün daimi qulluq tələb olunur. Müntəzəm texniki qulluq və təmizliyə laqeyd yanaşmaq bacada çöküntüləri alovlandıra və yanğına səbəb ola bilər.
Avadanlıqlar tamamilə soyuq halda olduqda təmizlik işinə başlanılır. Əvvəlcə hərtərəfli baxış keçirilir. Tüstü kanalında his və his yığıntıları göründükdə manqal
təmizlənməlidir. Təmizləmə tezliyi manqalın istifadəsinin tezliyindən və intensivliyindən asılıdır.

Vaxtında təmizlənən baca sizi əlavə xərclərdən azad edir. Elektrostatik filterlərin, mühərriklərin sıradan çıxmasının qarşısını alır.

“Yanğın Təhlükəsizliyi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (çıxarış)

Maddə 21.   Yanğın təhlükəsizliyi sahəsində işlərin görülməsi və xidmətlərin göstərilməsinə aiddir;

…maddə 21.8. yanğından qoruma və boru-soba işləri

 

“Ticarət, İctimai İaşə müəssisələri, yarmarkalar, baza və anbarlar üçün

yanğın təhlükəsizliyi”  Qaydaları  (çıxarış)

                                                                   

Maddə 3. Ticarət (xidmət) fəaliyyətinə olan ümumi tələblər

3.3.7. …ictimai iaşə müəssisəsində sobaların yandırılması, isitmə qurğularının istismarı yanğın təhlükəsizliyi qaydalarını bilən və ona ciddi əməl edən, xüsusi olaraq bu iş üçün ayrılmış şəxslər tərəfindən həyata keçirilməlidir

3.3.13. Hər sobanın odluq gözünün qabağında taxta döşəmənin üzərinə ən azı 50×70 santimetr ölçüdə metal təbəqə vurulmalıdır

3.3.l5. …ictimai iaşə müəssisəsində və ya digər otaqlarda işin qurtarmasına ən azı 2 saat qalmış sobaların yandırılması dayandırılmalıdır

3.3.18. Sobaların istismarı zamanı qadağan edilir;

3.3.18.3. Sobaları alışdırmaq üçün benzin, ağ neft dizel yanacağından və asan alışan yanar mayelərdən istifadə etmək;

3.3.18.5. Müvafiq olaraq uyğunlaşdırılmamış sobaları kömür, kakos və ya qazla yandırmaq;

3.3.18.7. Ventilyasiya və qaz kanallarından sobaların və pilətələrin tüstü yolları kimi istifadə etmək.

3.4. Havadəyişmə sistemləri və tüstüyə qarşı qurğular

3.4.5. Hava yollarında yanğına qarşı sədlərin kəsişdiyi yerlərdə avtomatik alovdayandıran qurğuların (qapaqların) vəziyyətinə daima nəzarət olunmalıdır.

3.4.6. Avtomatik alovdayandıran qurğuların istismarı zaman aşağıdakılar zəruridir:

3.4.6.1 . Onların texniki vəziyyətini müntəzəm olaraq yoxlamaq;

3.4.7. …ictimai iaşə müəsisələrinin havadəyişmə sistemləri müstəqil olmalıdır

“Azərbaycan Respublikasında Yanğın Təhlüəsizliyi” Qaydaları (çıxarış)

Maddə 1. Ümumi Qaydalar

      1.5  … elektrik şəbəkələrinin, isitmə sistemlərinin və s. yanğın təhlükəsizliyinə cavabdeh şəxslər müəssisənin rəhbəri tərəfindən xüsusi əmrlə təyin edilməlidir.

Maddə 6. Elektirik qurğularına dair yanğın təhlükəsizliyi tələbləri

      6.3. İşin sonunda təyinatdan asılı olmayaraq, nəzarət olunmayan bütün otaqlarda elektrik qurğuları və cihazları (növbətçi və qəza işıqlandırmaları, avtomatik yanğınsöndürmə qurğuları, yanğın və mühafizə siqnalizasiyası, eləcə də elektrik qurğuları istisna olunmaqla) növbətçi işçilər tərəfindən dövriyyədən açılmalıdır.

Maddə 7. İstilik və ventilyasiya sistemlərinə dair yanğın təhlükəsizliyi tələbləri     

7.2. Yanar konstruksiyalarla sobalar, onların elementləri və digər istilik cihazları arasında yanğına qarşı (arakəsmə) qoruyucu hörgü, arakəsmə, mərtəbə arası örtüyün və tavanın yanar konstruktiv elementlərini yanğından qorumaq üçün baca yanlarına hörülən kərpic qatının ölçüləri mövcud tikinti norma və qaydalara uyğun olmalıdır.

7.3. İsitmə mövsümü başlanmazdan qabaq sobalar və tüstü bacaları qurumdan təmizlənməlidir, eyni zamanda bütün isitmə mövsümü ərzində;

–     mətbəx plitələri və diğər fasiləsiz yandırılan sobalar ən azı ayda bir dəfə təmizlənməlidir.

 

Maddə 9. Köçürmənin (təxliyyənin) idarə olunmasına və insanların yanğın barədə xəbərdar edilməsinə, avtomatik yanğınsöndürmə və yanğın siqnalizasiya qurğularına olan tələblər.

      9.1. Yanğın siqnalizasiyasına və yanğınsöndürmə avtomatik qurğularına, tüstüyə qarşı müdafiə, insanları yanğın haqqında xəbərdaretmə və köçürmənin idarəetmə sistemlərinə texniki xidmət və planlı-ehtiyat təmiri üzrə işlər, onları istehsal edən zavodların texniki sənədlərinin tələbləri nəzərə alınmaqla tərtib edilmiş illik plan-qrafikə və təmir işlərinin keçirilməsi müddətlərinə uyğun olaraq, həyata keçirilməlidir.

                                                                                           Sanitariya Epidemioloji Xidmətlər” MMC

 

Bakı 2024

[wpforms id=”1871″ title=”false”]

Xidmətlər

Copyright @ 2023 Sanitariya.az