Gigiyena

Təmizlik gigiyenanın ilkin şərtidir.

Gigiyena 

  • Hasanzade Fuad
  • 21 August, 2017

Gigiyena (q.yun. ὑγιεινόν — "sağlamlıq") — tibbin həyat şəraitinin, insan əməyinin insana təsirini və müxtəlif xəstəliklərin profilaktikasını öyrənən sahəsi; bu sağlamlığı qorumağa və ömrü uzatmağa kömək edir. Şəxsi gigiyena Şəxsi gigiyena – sağlamlığı qorumağa və möhkəmləndirməyə kömək edən gigiyena qaydaları toplusu. Bu qaydalar orqanizmə təsir edən aşağıdakı təsirləri neytrallaşdırır:

“Bioloji — mikroorqanizmlər, parazitlər, cücülər, antibiotiklər və sairə biosubstratlar. Fiziki — səs, vibrasiya, elektromaqnit dalğaları, iqlim və s. Kimyəvi — kimyəvi element və kimyəvi birləşmələr..