Xİdmətlərİmİz

Sağlamlıq

 • Epidemiologiya

  Epidemiologiya müəyyən əhali içərisində səhiyyə və xəstəlik şəraitlərinin paylanmasının (kim, nə vaxt və harada olduğu) və müəyyənləşdirilməsinin öyrənilməsi və təhlilidir.

  Daha ətraflı
 • Gigiyena

  Gigiyena — tibbin həyat şəraitinin, insan əməyinin insana təsirini və müxtəlif xəstəliklərin profilaktikasını öyrənən sahəsi; bu sağlamlığı qorumağa və ömrü uzatmağa kömək edir.

  Daha ətraflı
 • Sağlamlıq

  Sağlamlıq - istənilən canlı orqanizimin bədən üzvlərinin hamısının öz funksiyasını tam yerinə yetirdiyi hal; istənilən ağrının və xəstəliyin olmadığı vəziyyəti.

  Daha ətraflı

Haqqımızda

Prezidentimizin imzaladığı “Sanitariya Epidemioloji Salamatlıq haqqında” və “Yanğın təhlükəsizliyi haqqında” qanunları rəhbər tutaraq cəmiyyətimiz “Sağlam mühit, Sağlam gələcək” şüarı altında fəaliyyət göstərir. Müəssisələrdə Dezinfeksiya, Dezinseksiya, Deratizasiya tədbirlərinin həyata keçirilməsi üçün xidmətimizi təklif edirik.

Peşəkar və ixtisaslaşmış kadrlar tərəfindən aşağıda qeyd olunan xidmətlər həyata kecirilir:

Dezinfeksiya, Dezinseksiya, Deratizasiya (Epidemiologiya – zərərli bakteriya mikroorqanzimlər,həşəratlar,gəmiricilər və zəhərli ilanlar əleyhinə)aparılan profilaktik tədbirlər.

Hava Epidemiyası əleyhinə görülməli profilaktik tədbirlər. Ventilasiya (hava kanallarında) yığılmış tozlar-bakteriya,göbələk xəstəliyi,həşərat və digər zərərli mikroorqanizmlərin coxalması üçün şərait yaradır. Hava bu kanallardan keçərək insan sağlamlığına ciddi təhlukədir-ağır infeksion xəstəliklər,yuxu çatışmazlığı ,baş ağrıları ,tənəffüs problemləri və s. yaranır.

Mətbəxlərdə yağlı kanallarin , tüstü bacalarının mütəmadi təmizlənməsi. Yağlı kanal içərisinə toplanmış yağ açıq alov alaraq yanması nəticəsində yaranan istilik 10000 C-dən yüksək olur və bu yanğın  riskini artırır. Bütün bu işlər xüsusi müasir cihaz-avadanlıqlar və ən əsası peşəkar mühəndis-texniki heyət tərəfindən icra olunur.

Mütəxəssİslərİmİz

 • Dr. Elmira Əkbərova
  Epidemioloq
 • Dr. Yusif Həsənzadə
  Dezinfektoloq
 • Yusif Balaxanov

  Mütəxəssis
 • Elvira Cəfərli

  Koordinator
  Dr. Leslie Gross
  Surgery Specialist

  Lorem ipsum dolor sit ameta ectetur adipiscing elit. Sed ementum nulla, eu pla

  read more

Partnyorlarımız

 • Xoşbəxt müştəri
 • Xoşbəxt müştəri
 • Xoşbəxt müştəri
 • Xoşbəxt müştəri